Begrafenissen S. Nees

De rouwbetuigingen

Photo 509364Mevrouw Fin Leemans
Willy,Rita en familie. Veel sterkte bij het heengaan van jullie moeder, grootmoeder en overgrootmoeder . Moge de vele mooie herinneringen een steun zijn om dit verlies te verwerken .
Nicole en Eric
Photo 509364Mevrouw Fin Leemans
Beste willy en rita ,
Bij deze onze oprechte en innige deelneming met u onherstelbaar verlies van je lieve moeder
Liefs rita en ilse
Photo 509364Mevrouw Fin Leemans
Willy en en familie,

Onze oprechte deelneming vanwege de voltallige equipe uit Vilvoorde/Zaventem van het socialistisch ziekenfonds. Het was altijd een waar plezier om onze werkweek te starten bij Finne op maandagochtend.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Geachte familie, bij mijn thuiskomst tijdens het WE vernam ik het overlijden van Guido. Ik heb met Guido jaren samengewerkt toen hij als hoofdgeneesheer verbonden was aan de afdeling Volwassenen van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost. We hebben samen heel wat team- en andere vergaderingen bijgewoond, samen patiënten gevolgd, gesprekken gevoerd over de toekomst van het CGG en de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, over het optimaliseren van de zorg voor de patiënt met ernstige psychische en psychiatrische problemen. De patiënt, zijn familie en omgeving stonden in zijn denken en handelen centraal. Ook de manier waarop hij als hoofdgeneesheer voor zijn personeel opkwam blijft in mijn herinnering aanwezig. Het was fijn en boeiend samenwerken met Guido.
Ik bied dan ook aan de echtgenote en de familie mijn diepste medeleven aan.
Walter Vermeiren
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Guido was een deskundige, zeer gedreven en sympathieke collega die ik dikwijls heb kunnen ontmoeten op symposia van de V.V.P. en buitenlandse congressen. Zijn voortijdig overlijden heeft mij en mijn echtgenote Hilde diep geschokt. Wij bieden onze innige deelneming aan aan zijn echtgenote, kinderen en familie en wensen hun veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Het is met droefheid dat we het overlijden van Guido Pieters vernamen.
We bieden ons medeleven aan de familie aan.
Guido heeft een belangrijke rol gehad in de ontwikkelingen die de geestelijke gezondheidszorg nodig had en heeft. In zijn streven naar betere zorg voor psychisch kwetsbare mensen gaf hij plaats en stem aan patiënt en familie, en pleitte hij voor zorg waar nodig en niet waar aanwezig.
Zijn ideeën zullen blijven inspireren, alvast in de plannen en acties van het in oprichting zijnde Steunpunt Geestelijke Gezondheid.
Dank, Guido.

Namens de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Stijn Jannes, Rik Van Nuffel, Jan Van Speybroeck
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Dag Guido,

Het was een eer en een plezier om met u te kunnen samenwerken.

Pol
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Guido was sedert zijn emeritaat lid van de leesclub Zemst. Wàt een aanwinst! We hebben hem zeer gewaardeerd, en genoten van zijn boeiende aanwezigheid. Een groot verlies voor allen die hem gekend hebben, en we zullen hem niet snel vergeten! Ik bied de familie mijn oprechte deelneming aan.
Lutgard De Neef, leesclub Zemst
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Beste familie

Guido herinner ik me als docent in de postgraduaat opleiding gedragstherapie.
Hij was betrokken, warm, concreet en to the point. Hij werd dan ook mijn eerste supervisor.
Ik leerde van hem veel menselijkheid en authenticiteit als sleutel te zien in de omgang
met de gekwetste mens. Er zijn dus heel veel mooie herinneringen uit die tijd. Jullie zullen hem missen.
Maar ook wij, die blijven ijveren voor een waardige plaats voor de psychisch lijdende medemens.
Veel sterkte.
Paul Fivez
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Guido bedankt voor alles ! Ik heb je mogen leren kennen als schepen van Gezondheid. Eén van onze belangrijkste troeven in het actieve leven. Bedankt daarvoor !!!
Innige deelneming en veel sterkte aan levenspartner en familie.
Koester vooral de mooie herinneringen aan Guido
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Innige deelneming in de rouw.

N De Ronne, pediater,
lid adviesraad Eetexpert
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Mijn diep medeleven aan de familie.
Ik heb dr. Guido Pieters vooral gekend in de periode dat hij op het CGG in Leuven werkte. Het was een de boeiende, leerrijke maar ook erg aangename samenwerking met hem. Hij ging steeds voluit voor de zaken waarvoor hij stond; met veel wijsheid, een open blik, en creativiteit; met een directe, open communicatiestijl. En vooral waardeerde ik zijn erg respectvolle, menselijke houding naar iedereen.
Wanneer Guido Pieters bij het netwerk artikel 107 zijn enthousiasmerend werk voor de 'vermaatschappelijking van de zorg' stopzette,, werd hem een Griekse wijn overhandigd met de naam: ΕΥΧΈΣ ΕΡΑΤΕΙΝΈΣ; vrij vertaald: 'hij die het waard is geliefd/gewaardeerd te worden'. Zo zal ik Guido blijven herinneren...
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Guido.

Johan en Sabine Hernalsteen Van Goethem
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Ik ken Guido vanuit mijn professionele loopbaan. Een mensenman, met interesse en expertise in heel wat terreinen die ver buiten de psychiatrie reikten. Of het nu ging over het bezoeken van huisartsen in heel Vlaams-Brabant om hen warm te maken voor psychiatrische thuiszorg, het op poten zetten van de zorgvernieuwing in de GGZ, de vertaling van de FACT-werking naar Vlaanderen, uitleggen hoe je een e-mail verstuurt of de finesses van de laatste mode,.... Guido was mee en nam ons enthousiast en gedreven mee op sleeptouw. Wij missen hem!
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Met droefheid vernemen wij het heengaan van Guido, die voor mij blijft leven als een begaafde en gedreven leerling, open voor de anderen en voor de wereld. Geachte familie, aanvaard langs deze weg ons oprecht medeleven. Ik blijf hem indachtig.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Onze oprechte deelneming aan de familie.
Dr. Pieters gaf gastcollege in de banaba GGZ rond de vernieuwde GGZ. Hij blijft voor ons een inspirator rond wat goede geestelijke gezondheidszorg is.

De lectoren van de banaba GGZ, UC LL
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Beste Alice en familie, hoe groot moet uw verdriet zijn. Guido heeft me 35 jaar van alles geleerd, als psychiater, als gedragstherapeut, als eetexpert, als organisator, als stappenteller én vooral veel als warme vriend. Ik zal hem altijd blijven meedragen. Heel veel steun toegewenst.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Wij hebben Guido gekend als een gedreven en geëngageerd clinicus, docent en onderzoeker, maar hij was bovenal een bijzonder aimabel man. Hij heeft veel betekend voor de Gedragstherapie in Vlaanderen, alsook voor collega's en vrienden. Wij zullen hem missen.
Onze oprechte deelneming aan Alice en de familie, in naam van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent. Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Vanuit de welzijns- en gezondheidsraad van Zemst onze oprechte deelneming. We zullen hem en zijn inzet nooit vergeten.
Veel sterkte voor de familie en nabestaanden. Hopelijk vinden jullie wat troost bij elkaar en in de mooie herinneringen.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
We deelden onze jeugd, onze ambities en nu ook ons groot verdriet.
Sterkte aan de familie.
Rita
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Zo fout en triest hoe een man in de fleur van zijn leven met levendige plannen voor zijn tijd na het emeritaat als een lucifer wordt geknakt.
Oprecht medeleven en veel sterkte, Ann Callebert
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Diep medevoelen bij het grote verdriet dat jullie treft.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Veel sterkte aan de nabestaanden, vrienden van heel lang geleden.
Bedankt Guy voor de mooie herinneringen in een ver verleden het gaat je goed aan de andere kant!
Rudy en Monique.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
diep bedroefd om het overlijden van een aimabele en eminente collega. Als huisarts herinner ik mij Guido als een bevlogen psychiater die de mens in zijn dagdagelijkse habitat centraal stelde en het belang van een multidisciplinair netwerk rond de mens met een psychiatrisch probleem benadrukte. Zijn inzichten en de uitwerking ervan zijn duidelijk terug te vinden in de moderne manier om psychiatrie te 'belijden'. Zo blijft Guido verder bestaan.
Photo 508011de Heer Guido Pieters
Lieve familieleden,

dit klopt zo niet! Een man in de fleur van zijn leven, eindelijk genietend van zijn levenswerk, krijgt zo een massieve levensdreun te verwerken?
Niettemin probeer ik naast woede, machteloosheid en intens verdriet zijn opmerkelijke warmte en openheid als mens in het leven van dit lot voor ogen te houden. Wat een moedig mens, wat een blijvend hersteldenker op zijn manier.
Ik hoop oprecht dat hij de laatste weken nog vele mooie momenten kende en niet enkel de gemeenheid van een diagnose niemand toegewenst.
Ik koester Guido Pieters als de wel erg vreemde prof psychologie die de bedden in de psychiatrie wou afbouwen daar waar ik er lang nood aan had, ik begreep hem niettemin onverwacht snel na het leren kennen van Wilma Boevink, ik surfde sindsdien met hem in het streven naar een werkelijk warme, gelijkwaardige zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Waarvoor hij me in een ongelooflijk warme erkenning de pi kwadraat prijs overliet.
Ik mis hem. Hij was mijn baken in herstelgericht denken en ik weiger te begrijpen waarom net iemand zo mooi als hij met deze gruwel uit het leven wordt gekegeld. Een gruwel die ik zoveel slechte zielen in tweevoud toewens!
Ik wens u alle warmte, sterkte, liefde, kracht nodig om dit bittere verlies te dragen.
Naast mijn vloeken denk ik ook en vooral aan de vele sterke momenten waarin ik opkeek naar Guido en besefte hoe ongelooflijk belangrijk en baanbrekend werk hij verrichtte voor kwetsbare mensen. Ik hoop dat u op uw manier vele genegen momenten kent waarop u kan teruggrijpen in uw onbegrip en verdriet.
Oprecht, Ann